fbpx Skip to main content

10 причини да изберем извънучилищна занималня.

* Отговаря г-жа Джеферска. Педагог с дългогодишен опит в работата с деца в начален етап и учител в училищна занималня.

1.Училищната занималня обикновено наброява 29/30 деца. Тези деца се случва да са от различни паралелки и съответно с различна програма и домашни по отделните предмети.

Препоръчваме подготовката на децата им да се провежда в занималня с малък брой ученици, които да не наброяват повече от 10/12

2. Учителят, в тази ситуация, не може да обърне внимание на всички. Нуждата от индивидуална работа се пренебрегва.

Малките групи гарантират специално внимание и грижа, както и 100% подготовка за училище.

3. В училище 50 % от времето на учителите е заето с проверка на писмените задачи и административни задължения.

4. При обясняване на задачите на дъската се следва едно усреднено темпо, което не се съобразява нито с децата, които изостават, нито с децата, които са напреднали.

5. Пропуските в наученото, съответно, само се натрупват, без да им се обърне внимание и да се разяснят своевременно.

Друг е въпросът, че дори да има някой от семейството, който да помага на детето с учебният материал, той не винаги има нужните знания, отношение и подготовка, за да може да обясни адекватно нещата и тогава се получава обратен ефект, ученикът е още по-объркан и дезориентиран.

6. Проверяваме знанията на детето в къщи, понякога до късните часове на нощта, уморени и изтощени, както родителя така и детето.

Родителите са ангажирани хора, които имат нужда от помощ за обучението на децата си. И именно тук е ролята на частната занималня, като алтернатива на много по-скъпото частно училище.

7. Родителят си подсигурява спокойствието за подготовката на ученика за училище на много по-достъпна цена.

Прекратява практиката за писане на домашни до среднощ от полузаспалия от умора малчуган и си гарантира една компетентна помощ и подкрепа от учители професионалисти.

8. Детето се подготвя как правилно и системно да учи при това самостоятелно, което е изключително важно, когато ученикът отиде в горен курс, където няма занимални и то трябва да се справя само с учебния материал.

9.Нужно е определено проучване преди родителят да се спре на конкретна занималня.

Трябва да отиде на място, да огледа базата да види дали тя отговаря на неговите виждания за това, къде детето му ще прекарва по половин ден след училище. Да се информира, какви и дали изобщо има възможност за допълнителни активности там, което елиминира нуждата детето да бъде разкарвано напред-назад из града в тежкия трафик до късна доба.

Например в Step By Step има професионално изучаване на езици, което включва интерактивни методи на обучение и отлично усвояване на английската или немската граматика. Учениците могат да се явят на международен изпит за покриване на ниво, съответно към Гьоте институт (Goethe-Institut) или Кеймбридж (Cambridge University). Което е и една обективна странична оценка за знанията, които учениците са придобили през учебната година. Децата освен това имат  спорт, изкуство, музика и др., като това също е важно за балансираното протичане на деня и показва какви са възможностите, организацията и професионализма във въпросната занималня. И разбира се да се запознае с педагозите, които ще се грижат за ученика, да се информира за тяхната квалификация и опит. Да усети цялостната атмосфера и да заведе детето пробно за няколко дни за да види и то как ще се чувства там.

 

10. Детето има нужда от почивка и разнообразни задачи. Както и възможност да добие допълнителни знания и умения.

Като пример за добра практика мога да отбележа, че в образователен център „Step By Step“ децата допълнително се включват в курсовете по английски или немски език, което им дава шанс да подобрят и надградят уменията си по чужд език и да бъдат в групата на най-способните ученици сред връстниците си. Също така децата биват готвени за матурите на МОН с допълнителна работа по БЕЛ и математика, както и за матурата по английски език.

През пролетната, зимната, есенната и лятната ваканция децата също имат възможност да бъдат в занималнята и отново да се обучават, но чрез преживяване, в значително по-приятна обстановка, с повече излети навън и игри. Ако желаят да наблегнат на разговорния английски или немски език пък, биха могли да се включат в зеленото училище, което Step By Step организира в България или чужбина и сред красивата природа, история и културни забележителности да трупат ценни житейски уроци.

Leave a Reply