fbpx Skip to main content

Могат ли децата в предучилищна възраст да учат пълноценно чужд език и следва ли такъв да им бъде преподаван?

През последните десетилетия се лансираше идеята, че преподаването на чужди езици в предучилищна възраст е безполезно. Въпреки това обаче, наскорошни проучвания доказаха, че е един от периодите, в които детето най-ползотворно усвоява чужди езици са именно първите три – четири години от израстването му. Следват някои от основните причини, които доведоха специалистите до подобно заключение.

Научаването на чужд език е естествен процес за децата, когато те са малки.

Огледайте се колко възрастни около вас учат езици по един крайно закостенял начин. Много хора са в състояние да запаметят думи и правила и да рецитират с идеално произношение на френски фрази като „je suis“ и все пак за тях е много по-трудно да говорят френски, когато попаднат във френско говорящи страни. От друга страна, когато малки деца се потопят в даден езиков дискурс, те играят и преоткриват неговите възможности ежедневно, като така се научават по-лесно и по-бързо.

Няма да е преувеличено, ако заключим, че колкото по-детински подхождаме към даден език, толкова по-бързо и лесно ще го научим. Деца, които се развиват в здравословна семейна среда, добиват около 2000 думи в активния си речник до навършване на четвъртата си година. Наблюденията върху начина, по който бебета се учат да говорят доказват още веднъж, че научаването на един нов език е естествен процес.

Известен научен факт е, че през първите шест месеца от развитието си бебетата гукат, произнасяйки около 70 звука, които съставят всички възможни езици на света. След този период те започват да селектират и употребяват по-активно звуците от езика, на който се говори около тях. След този етап бебетата изключват от употреба езиците (звуците), на които не се говори около тях.

Защо именно годините преди училище са от толкова съществено значение?

Според учения Роналд Котулак именно в този период (първите три години) се формира умението на индивида да осмисля езика, да систематизира неговите основи, конструкции, системи и други характеристики. Следователно да не се използва този период на завишена готовност на съзнанието за езика би било прахосване на една възможно вторият език да бъде научен почти толкова лесно, колкото и първият. Тъй като 50% от умението на човешките индивиди да научават се формира до тригодишна възраст, а други 30% до осемгодишна възраст, наличието на адекватна образователна програма от най-ранната детска възраст може да създаде завишени възможности у детето на по-късен етап. Тези твърдения съвсем не означават, че децата натрупват 80% от познанията и мъдростта си през първите осем години от живота си, но на тази възраст се формират способностите за научаване и придобиване на опит чрез различните сетива като зрение, слух, обоняние, докосване и вкус.

Етапи на развитието на мозъка.

Популярната научна класификация обособява пет основни етапа на развитие на детското съзнание:

1. Първият един месец – На този етап съзнанието на детето реагира на всички дразнители на средата и запаметява всички възможни усещания. Като запаметява тук е в смисъла на това, че клетките на мозъка абсорбират добитата информация с изключителна бързина и трайност, но това съвсем не означава, че детето помни тези преживявания на съзнателно ниво.
2. Първите шест месеца – Това е периодът, в който децата гукат, използвайки по-голямата част от звуците, съставящи езика. На този етап децата изключват звуците, които не се използват в езика, който чуват наоколо.
3. Осем месеца – Мозъкът на едно бебе има около 1000 трилион връзки. На този етап тези връзки започват да намаляват.
4. Десетгодишна възраст – Около половината от тези връзки вече са загинали. Останалата половина продължава да функционира през целия живот на индивида.
5. До дванайсетгодишна възраст – На този етап съзнанието абсорбира всичко. Именно тук се формират уменията за мислене и изграждане на собствен мироглед, идеята за език и много други личностни характеристики. След този етап фундаментът на съзнанието вече е поставен и неговите способности стават много по-ограничени. Следователно е много по-лесно да се научи чужд език през периодите до дванайсет.

Децата на младите имигранти са пример. За съжаление немалка част от училищата и детските градини в САЩ и Европа лансират идеята, че чуждият език следва да започне едва след като майчиният език бъде усъвършенстван. Това ще рече, че много деца пропускат етапа на предучилищна възраст, а някои не започват да учат чужд език дори и до 10-12 години. Масово е явлението деца и родители да разчитат на гимназията за научаване на първи чужд език, когато вече най-ползотворният период на усвояване окончателно е приключил.

Дори и образователната система на съответната държава да не предполага ранно обучение по чужд език потърсете специализиран образователен център. Step By Step е един от центровете у нас с по-значителен опит и изграден имидж в сферата на ранното чуждоезиково обучение. Типична тенденция сред младите родители е да записват децата си първо на курсове по английски език. Тъй като присъствието на английския в ежедневието ни е изключително интензивно, не се колебайте да се насочите и към други курсове като например немски език за деца.

Leave a Reply