Какви езици предлагате в Step By Step?

В Step By Step се предлагат общо три езика: английски, немски и руски език. Предлагаме английски и немски език в целогодишни програми за деца и възрастни, а курсове по руски са възможни на индивидуален план.

Обученията се случват на място в нашите офиси, а за корпоративните ни клиенти е възможно и online в реално време или в учебни зали на фирмата.

Колко големи са групите в Step By Step?

Групите са с максимална големина до 12 обучаеми. Практиката ни показва, че когато курсистите са в по-малки групи, обучението е по-качествено. Така преподавателя отдава индивидуално внимание и грижа на всеки курсист, като това помага и той/тя да съумее да упражни всичко научено. Често правим и по-малки групи, с цел постигане на оптимално съотношение между време и качество.

Как да избера езиков курс, от тези които предлагате за себе си или детето си?

Ако сте решили да учите чужд език, е нужно да направите входящ тест за конкретния език, който точно ще определи Вашето ниво или това на детето Ви. За абсолютно начинаещи такъв тест не е необходим. След като го проверим, в рамките на деня се свързваме с Вас и Ви предлагаме подходящо ниво, в което да се запишете.

Има ли възможност за разсрочено плащане в Step By Step?

Обученията при нас стандартно са три-месечни и целогодишни. Затова сме оставили възможност на нашите клиенти да заплащат съответно на две или четири вноски. А при индивидуалното обучение, ежемесечно. При затруднения в плащанията, можете да се обърнете към администратор на филиала за персонално решение.

Как мога да се запиша на курс в Step By Step или да запиша детето си?

За записване в наш курс е необходимо Вие или детето Ви да направите входящ тест за определяне на ниво. Такъв тест не е необходим, ако се започва изучаването на чуждия език от самото начало. След като определим нивото Ви, ще Ви предоставим график на стартовите дати и филиал на провеждане на курса. Трябва да посетите наш офис, където ще Ви изготвим персонално портфолио и договор за обучение.

Каква е квалификацията на преподавателите в образователни центрове Step By Step?

Силно вярваме, че добрия екип е най-важния фактор за успеха в работата ни.

Нашите преподаватели са мотивирани, отговорни и самоинициативни хора, които споделят нашата философия и искат да мислят и работят извън очертаните рамки.Екипът ни е изцяло от филолози и педагози, хора, специализирали в чужбина. Голяма част от тях работят в Step By Step от много години, други се присъединиха в близките няколко. Гордеем се с изключителният си екип, задължителна предпоставка за качественото обучение на нашите курсисти.

Издавате ли сертификат след завършен курс в образователни центровеStep By Step?

След всяко завършено ниво, нашите курсисти получават сертификат за съответното ниво. Условие да получите наш сертификат е да сте посещавали повече от 70% от курса ни и да имате резултат над 60%. При непокриване на критерии за успешност, претенция към сертификат е недействителна. Стараем се да дадем най-доброто от себе си, за да Ви научим на чужд език, както и осигуряваме допълнителни безплатни индивидуални консултации с преподавателя Ви.

Какво ниво трябва да покрия аз или детето ми, за да можем да се справяме в чужда страна?

Обичайно, за да придобиете спокойствие в комуникацията си, е необходимо да имате покрити поне три езикови нива по Европейска езикова рамка, т.е. ниво В1. Предполага се, че трите нива поставят сериозна основа в езиковите познания и ще Ви дадат възможност да общувате свободно през езика. За висок езиков потенциал се счита завършването на В2 и С1 нива.

Мога ли в Step By Step да запиша два езикови курса едновременно?

Ученето на език е силно персонално изживяване. Докато има хора, които успоредно могат да изучават чужд език, то има и такива, които “смесват” познанията от двата езика и излишно натоварват интелектуалната си система. Препоръчваме да учите езиците последователно. Това е сигурен гарант за успешно овладяване. Изключение правят децата, които имат силна адаптивна способност и умело боравят през 2 чужди езика.

След завършване на едно ниво, веднага ли мога да запиша второ?

Обичайно, програмата ни е предвидила възможност за записване в следващ курс. Добрите практики показват, че най-висока ефективност в ученето на чужд език имат курсисти, които са изучили 3 последователни нива. Този интензитет препоръчваме и ние: три езикови нива и малка почивка след тях, за да може умът Ви да свикне с новото си развитие и на пълен капацитет да използва наученото.

Какви инструменти за измерване на успеваемост използвате в Step By Step?

Въпреки, че изучаването на чужд език не е точна наука, имаме стройна система за измерване на постиженията на учениците ни. Оценяваме четирите езикови умения: четене, слушане, писане и говорене. Преди или след всеки урок, правим кратък тест на думи и/или граматика; освен кратките тестове, учениците попълват междинни такива, както и финален тест. На база всички тези параметри, в съчетание с коментар на преподавателя, се изготвя финалната оценка на обучаемите.

Имате ли часове с преподавател-чужденец в Step By Step?

Да. Разработили сме специални модули, които ще затвърдят уменията Ви за говорене. Освен това, всеки един наш курс, има опция за 10-часова практика с чужденец – носител на езика.