Български език и Математика за 5, 6 и 7 клас

 

Български език и математика за 5, 6 и 7 клас в STEPBYSTEP, индивидуално или в група.

Съдържанието на курса следва учебната програма  по български език и математика за съответния клас. Включено е специално разработено от нашия екип практическо ръководство по писане на различните видове преразказ и на есе. Предвиждат се и допълнителни часове по творческо писане за децата, които желаят да развият своите способности.
Целта на курсовете е да се попълнят пропуските в знанията на учениците, да се изградят у тях трайни навици за усвояване,  систематизиране и запаметяване на учебния материал и да се затвърдят практики и умения, които ще са им необходими при кандидатстването след  7 клас. Специални усилия се полагат и за постигането на по-далечни цели като създаването на нагласи за академичен труд, общуване и развитие на личността.
Методиката на преподаване е съобразена с особеностите на възрастовата група. Широко застъпени са практическите занимания с игрови елемент, ориентирани към решаването на изпитни тестове.  На учениците се предоставят материали за работа и самоподготовка. Родителите получават месечна обратна връзка за напредъка на учениците, както и възможност за редовни лични срещи с преподавателите.
* Занятията по български език са веднъж седмично по 3 уч. часа, обикновено в петък, в малки групи до 6 деца. Започват в края на м. септември и са до края на месец май.
* Занятията по математика са също веднъж седмично по 3 уч.ч., обикновено в събота, в малки групи до 6 деца. Започват в края на м. септември и са до края на месец май.
* Ако детето изучава и двата предмета, има отстъпка.

 

Заедно вървим напред с образователни центрове Step By Steр!

Как да запиша детето си?

Запишете се онлайн от формата за регистрация и ние ще се свържем с Вас за уточнение на детайли. Заплащането става на място в наш офис или по банков път.