Общ немски език за възрастни

Програмата за отделните нива е в съответствие с общата европейска езикова рамка.

Разговорен немски език за възрастни

Програмата ICH SPRECHE е подходяща както за начинаещи, които желаят бързо да навлязат в езика, така и за напреднали за поддръжка и усъвършенстване на немският им език.