Програмата DER MARKTFÜHRER изгражда и усъвършенства специфичните бизнес умения за водене на делови разговори, преговори и кореспонденция, изнасяне на презентации, разговор по телефонa, етикет и поведение, социализиране с бизнес партньори и др.

Обучението дава възможност за балансирано развиване на основните езикови умения четене, слушане, говорене и писане в контекста на ежедневни и реални ситуации на бизнес средата.
Ако искате да повишите професионалната квалификация на Вашите служители и искате да разширите хоризонтите пред Вашата компания, DER MARKTFÜHRER е програмата за вас, която включва:

  •  Корпоративно обучение по немски език, съобразено с работното време и специфичните изисквания на всяка компания;
  •  Обучение по общ немски, адаптирано към нуждите на служителите и приоритетите на компанията;
  •  Обучение по специализиран немски, в съответствие с дейността на компанията;
  •  Обучение, което се провежда в удобни за служителите дни, часове и място на провеждане;
  •  Безплатно определяне на езиковото ниво преди започване на курса на обучение и консултация относно целите и очакваните резултати;
  •  Постоянна обратна връзка и отчет за провежданото обучение;
  •  Контрол върху качеството на обучение посредством провеждане на периодични тестове.

Заедно вървим напред с образователни центрове Step By Steр!

Как да се запиша?

Запишете се онлайн от формата за регистрация и ние ще се свържем с Вас за уточнение на детайли. Заплащането става на място в наш офис или по банков път.