Английски език за деца от 1 до 4 клас:

 

Tемите, които са застъпени в учебните програми Welcome St. A, Welcome1, Welcome2 и Welcome3 са съобразени с емоционалното и интелектуално развитие на децата в съответната възраст

и са близки до техните интереси, ежедневие и околна среда. Всяка една от програмите е изключително богата на лексика, граматични структури и езикови функции. Фокусът е върху развитието на четирите езикови умения – от слушане с разбиране и говорене към четене и писане. Учениците на тази възраст усъвършенстват и надграждат умението за писане на английски език като през учебната година пишат самостоятелно съчинения. Уменията за слушане с разбиране и четене развиват чрез работа с адаптирани английски произведения. Умението за говорене се стимулира, като учениците непрекъснато участват в различни дискусии, симулации и ролеви игри.

 

* Всяко дете, успешно положило финалния тест, получава сертификат за завършен курс на обучение и ниво в съответствие с общата европейска езикова рамка.

* за първокласниците са два пъти седмично по 60 мин. всяко или 100 уч.ч.

* Занятията започват на 15 септември и приключват на 31 май;

* За първокласниците са два пъти седмично по един час; Ориентировъчни дни и часове понеделник и сряда или вторник и четвъртък от 16.30 до 18.00 ч. Предлагаме взимане на децата за занятията при нас от близките училища.

* Цената за цялата учебна година е 660 лв.

* за децата от 2-ри до 4-ти клас, занятията са два пъти седмично по 90 мин. всяко или 130 уч.ч Часовете на провеждане са съобразени със смяната на децата в училище. Предлагаме взимане на децата от близките училища.
* Цената за цялата учебна година е 720 лв.

* Цената на учебния комплект, който включва учебник и учебна тетрадка е 49.50 лв.

Step By Steр: правилната стъпка към качественото образование! :)

 

 В допълнение към обучението по английски език, получавате още: 

* Безплатни часове от 15 до 30 септември за прeговор на материалa по програмата REFRESH.

* Допълнителни консултации по преценка на учителя за децата които имат нужда от допълнителни упражнения или са отсъствали по програмата EXTRA.

* Уроци посветени на празниците на англоговорящия свят, както и отпразнуването им по съответната традиция по програмата LET'S CELEBRATE.

* HEAL THE WORLD: Работа по различни екологични проекти и зелени инициативи, които учат децата на съпричастност към проблемите със замърсяването на околната среда и ги правят по-оговорни към опазването на природата.

* BE HEALTHY: е програма която дава възможност на децата да участват в различни събития организирани от нас и/или наши партньори и да бъдат винаги в отлична физическа и емоционална форма.

* STEP BY STEP COMPETITIONS е програмата която дава възможност на учениците ни да участват в различни конкурси и инициативи организирани от нас и/или нашите партньори и да печелят награди.

* SHOW TIME е времето по Коледа и края на учебната година, когато си организираме тържества, а за родителите открити уроци.

* MONTH REPORT: за да е редовна обратната връзка и родителите да са винаги информирани за напредъка на своето дете, всеки месец получават по имейл картон с проценти.

Заедно въврвим напред с образователни центрове Step By Steр :)