Zertifikat Deutsch plus (ZD+):

Zertifikat Deutsch Plus е общопризнат изпит за ниво B2 от Европейската езикова рамка. Свидетелството за успешно положен изпит удостоверява, че издържалите изпита могат да се изразяват ясно и в детайли по широк спектър от теми и могат да водят специализирани дискусии в своята област.

Goethe-Zertifikat B2:

Със сертификата за Goethe-Zertifikat B2 се доказва, че успешно положилите изпита притежават добри познания по книжовен немски език, че устно и писмено могат да вземат отношение по множество теми, а също така и че могат да разбират по-трудни текстове.

С1

Goethe-Zertifikat C1:

Със сертификата за Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) се удостоверява, че положилите успешно изпита могат да разбират широк спектър от сложни текстове и имплицитните им значения, да се изразяват спонтанно и гладко, без да се налага често да търсят думи, да си служат гъвкаво и пълноценно езика в обществения и професионалния живот или в образованието.

С2

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP):

Със сертификата за Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) се удостоверява, че положилите успешно изпита имат много добри познания по книжовен немски език, могат да разбират и най-сложните текстове и да се изказват по подходящ начин както устно, така и писмено. Сертификата за ZOP се цени повсеместно като документ за отлично владеене на немски език и освобождава от езиков изпит в немските университети.

Изпити за кандидатстване в университети в Германия:

Test DaF

Изпитът Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) е изпит по немски език за изучаващи езика, които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език. Test DaF е централизиран изпит. Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института Test DaF Германия, а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове в около 80 страни по света. Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива.

Възможни са следните Test DaF – нива:
• Test DaF- ниво 5 (TDN 5)
• Test DaF- ниво 4 (TDN 4)
• Test DaF- ниво 3 (TDN 3)
Нива на изпита: B2, C1

 

DSH
Полагането на Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang осигурява възможност за кандидатстване в университети в Германия. Полагането на изпита е задължително условие за прием. Нива на изпита: B2, C1, C2.

Предлагаме ви още:

  • Обща кандидатстудентска подготовка по немски език:

В нея са заложени всички изпитни компоненти за съответното висше учебно заведение.

  • Подготовка за зрелостен изпит по немски език:

Преговарят се, затвърждават се и се повишават знанията по немски език. Получава се информация за това какво представлява матурата и как представянето да бъде най-добро и да се получи висока оценка.

Заедно вървим напред с образователни центрове Step By Steр!

Как да се запиша?

Запишете се онлайн от формата за регистрация и ние ще се свържем с Вас за уточнение на детайли. Заплащането става на място в наш офис или по банков път.