Програмата ICH SPRECHE е подходяща както за начинаещи, които желаят бързо да навлязат в езика, така и за напреднали за поддръжка и усъвършенстване на немският им език.

Заниманията се провеждат на базата на специално подбрани и разработени теми, чрез които да се активират уменията за говорене и да се надградят актуалните познания по езика. Целта на обучението е с помощта на по-свободни теми за разговор курсистите да преодолеят езиковата бариера и да „проговорят“ немски език. Особено внимание се отделя на правилното произношение и интонация, разширяване на речниковия запас, създаване на говорни навици. Граматичните структури не се анализират отделно, а се разглеждат в контекста на изучавания материал.
Курсът се провежда съобразно комуникативния метод на преподаване, който изисква активно участие на обучаемите в процеса на усвояване на езика чрез дискусии, симулации, ролеви игри и др. Дава се възможност да се придобият знания и умения, които са приложими в редица ситуации от ежедневието, във взаимоотношенията, при развитие на кариерата, търсене на работа, на летището, в ресторанта, в магазина и др.

 

Заедно вървим напред с образователни центрове Step By Steр!

Как да се запиша?

Запишете се онлайн от формата за регистрация и ние ще се свържем с Вас за уточнение на детайли. Заплащането става на място в наш офис или по банков път.