Програмата за отделните нива е в съответствие с общата европейска езикова рамка.
Състои се от 5 нива:

А1) Немски език за начинаещи. Създава елементарни говорни навици и запознаване с немската граматика. На този етап се обръща особено внимание на правилното произношение и интонация. Граматичните структури се въвеждат в контекст, с въпроси, стимулиращи курсистите сами да достигат до правилата. Речниковият запас е организиран около два основни момента: научаване на нови думи и придобиване на навици за усвояване на материала. Учебните тетрадки към всяко ниво предлагат редица упражнения за затвърждаване и доразвиване на граматиката и лексиката.

А2) Системата съдържа текстове и диалози, взети от съвременната жива езикова среда (вестници, списания, дома, улицата) и допълва усвоения в първо ниво лексикален запас с нови 2 000 думи. Основните граматически категории се надграждат и усъвършенстват и се въвеждат нови конструкции.

В1)
 Системата представлява плавен преход към задълбочаване на познанията по езика. Текстовете и ситуациите от ежедневието се съчетават със специфични теми от литературата, културата, социалното устройство и т.н. След успешно приключване на нивото курсистът разбира и участва в разговори свързани с ежедневието, изразява мнение по по-абстрактни теми. Борави с около 5 000 думи. Може да провежда телефонни разговори, да съставя неофициални, официални и бизнес писма. Започва да разграничава разговорен от книжовен език.

В2)
 Системата представлява качествено нов етап в развиването на езиковите умения. В това ниво курсистите придобиват знанията, осигуряващи им успеваемост във всяка езикова ситуация. Силно застъпен е търговско-икономическият бизнес английски, съчетан с популярни статии, свързани с културата и шоу-индустрията, науката и т.н., съобразени с по-високата степен на сложност в нивото и със специализираната лексика, която се въвежда. След успешното завършване на нивото курсистът може свободно да разбира и участва в разговор на широк кръг от теми, както и да изразява мнения и чувства ясно и прецизно.

С1)
 Курсистът достига ниво при което комуникира свободно и изразява мотивирани позиции по практически неограничен кръг от теми. Mоже да създава сложни по структура, съдържание и изразни средства текстове като официални и неофициални писма, критични отзиви за книги или филми, доклади, статии. Нивото е подходящо за попълване на пропуски преди пристъпване към подготовка за сертификатни изпити.

* Всеки, успешно положил финалния тест, получава сертификат за завършен курс на обучение и ниво в съответствие с общата европейска езикова рамка.

 

Заедно вървим напред с образователни центрове Step By Steр!

Как да се запиша?

Запишете се онлайн от формата за регистрация и ние ще се свържем с Вас за уточнение на детайли. Заплащането става на място в наш офис или по банков път.