Програмата ENGLISH FOR EVERYONE за отделните нива е в съответствие с общата европейска езикова рамка и е ориентирана към подготовката на обучаемите и за успешното полагане на съответните изпити на Университета Кеймбридж. Състои се от 5 нива:

 

1) Elementary: английски език за начинаещи.

Създава елементарни говорни навици и запознаване с английската граматика. На този етап се обръща особено внимание на правилното произношение и интонация. Граматичните структури се въвеждат в контекст, с въпроси, стимулиращи курсистите сами да достигат до правилата. Речниковият запас е организиран около два основни момента: научаване на нови думи и придобиване на навици за усвояване на материала. Учебните тетрадки към всяко ниво предлагат редица упражнения за затвърждаване и доразвиване на граматиката и лексиката.

Курсът е предназначен за начинаещи и хора със слаби познания по езика. Задавaт се около 1 500 най-често употребявани понятия и изрази, така че дори след началното ниво курсистите да притежават основните комуникативни умения за справяне в ежедневни ситуации.
Обхваща нива А1 и А2 от европейската езикова рамка.

  • Ниво Starter ( A1) – 80 уч.ч.
  • Ниво Elementary ( A2) – 100 уч.ч.

2) Pre-Intermediate:

Системата съдържа текстове и диалози, взети от съвременната жива езикова среда (вестници, списания, дома, улицата) и допълва усвоения в първо ниво лексикален запас с нови 2 000 думи. Основните граматически категории се надграждат и усъвършенстват и се въвеждат нови конструкции.
След успешно приключване на нивото ще можете да водите разговори на общи теми, да разбирате английската реч, да четете адаптирана литература на английски език, добре да познавате граматиката.
Достига до средата на ниво В1 от европейската езикова рамка.

* 120 уч.ч.

3) Intermediate:

Системата представлява плавен преход към задълбочаване на познанията по езика. Текстовете и ситуациите от ежедневието се съчетават със специфични теми от англоезичния свят – литература, култура, социално устройство и т.н.
След успешно приключване на нивото курсистът разбира и участва в разговори свързани с ежедневието, изразява мнение по по-абстрактни теми. Борави с около 5 000 думи. Може да провежда телефонни разговори, да съставя неофициални, официални и бизнес писма. Започва да разграничава разговорен от книжовен език.
Преминава през ниво В1 и обхваща малко от ниво В2 от европейската езикова рамка.

*120 уч.ч.

4) Upper-Intermediate:

Системата представлява качествено нов етап в развиването на езиковите умения. В това ниво курсистите придобиват знанията, осигуряващи им успеваемост във всяка езикова ситуация. Силно застъпен е търговско-икономическият бизнес английски, съчетан с популярни статии, свързани с културата и шоу-индустрията, науката и т.н., съобразени с по-високата степен на сложност в нивото и със специализираната лексика, която се въвежда.
След успешното завършване на нивото курсистът може свободно да разбира и участва в разговор на широк кръг от теми, както и да изразява мнения и чувства ясно и прецизно. Борави с около 7 000 английски думи и изрази. Строго разграничава книжовен от разговорен език. Може да изпълнява различни по стил и вид писмени задачи като: писма, есета, съчинения и доклади. Може да чете английски произведения в оригинал.
Подходящо входно ниво за TOEFL и IELTS курсове или Cambridge FCE.
Обхваща ниво В2 и навлиза в ниво С1 от европейската езикова рамка.

*120 уч.ч.

5) Advanced:

Курсистът достига ниво при което комуникира свободно и изразява мотивирани позиции по практически неограничен кръг от теми. Mоже да създава сложни по структура, съдържание и изразни средства текстове като официални и неофициални писма, критични отзиви за книги или филми, доклади, статии. Нивото е подходящо за попълване на пропуски преди пристъпване към подготовка за сертификатни изпити. Подходящо входно ниво за TOEFL и IELTS курсове или Cambridge CAE.
Обхваща ниво С1 от европейската езикова рамка.

*120 уч.ч.

* Всеки, успешно положил финалния тест, получава сертификат за завършен курс на обучение и ниво в съответствие с общата европейска езикова рамка.

Заедно вървим напред с образователни центрове Step By Steр!

Преди да се запишете може да направите нашия тест за определяне на нивото на знания Ви до момента, който е съобразен с учебната ни програма:

Как да се запиша?

Запишете се онлайн от формата за регистрация и ние ще се свържем с Вас за уточнение на детайли. Заплащането става на място в наш офис или по банков път.