Защо владеенето на немски език е важно за бизнеса и как може да помогне на кариерното ви развитие?

biznes nemski 548x1024

    Няма спор, че в днешно време познаването на какъвто и да било чужд език става все по-важно. Защо обаче именно владеенето на немски език би било полезно за вашето кариерно и лично развитие?

 

     Предимствата на това да се учи немски език вече е централна тема на няколко научни проекта. По-долу можете да прочетете петте основни аспекта, които правят немския незаменим в сравнение, с който и да било друг език.

Немският повишава вероятността да си намерите добра работа

      Немският е майчин език на повече държави в Европа отколкото са английският, френският, испанският или италианският. След английския, немският е вторият най-важен език в световните бизнес среди, в туризма и дипломацията. В Централна и Източна Европа немският е най-важният бизнес език.

      С немски като чужд език вашите шансове за по-добро кариерно развитие значително се повишават. Немският, след английския, е най-важният език за образователна квалификация в сферата на биологията, химията, фармацията, електронното инженерство, механиката, производството на превозни средства, финансите, дипломацията, спорта, туризма и други.

     По света около 130 милиона души говорят немски като майчин език и близо 20 милиона като първи или втори чужд език.

     45% от работодателите потвърждават, че за тях комбинацията от немско-английски билингвизъм е най-важна и търсена.

Търговско предимство в международни компании

     Немският е най-важният бизнес език в рамките на Европейския Съюз и свързващ елемент за изгряващите пазари в Централна и Източна Европа.

Следват някои ключови факти, които поясняват важността на немския език:

- Германската икономика преминава през ненадминат дотогава  бум през 2011 г., тотален обем на търговията от 1.962 трилиона евро. Износът за първи път надминава границата от един трилион евро. Това означава 11% ръст в сравнение с изминалата година. Вносът пък се равнява на 902 билиона евро.

- Обемът на външната търговия на Германия е около 2.145 билиона долара, като това е вторият най-голям обем на глава от населението след този на Съединените Американски Щати.

- Вносът в Германия с почти 82 милиона жители е почти трилион, половината от този на САЩ, с 270 милиона население.

- Вглеждайки се в износа значението на Германия за международната икономика, става дори още по-ясно. Износът от 894 милиона е двоен на този на САЩ.

- Германия е водеща сила в няколко сектора: производство на автомобили, на химикали, на желязо и стомана и на текстил.

    Освен това количеството едри инвестиции и съвместни предприятия между немски и чуждестранни компании повишава още повече важността на Германия за света.

    Немскоговорящите са най-голямата езикова група от потенциални бизнес партньори в Европейския Съюз, формирайки около една трета от населението му.

    Немският често играе по-важна роля от английския в развиващи се пазари като Полша, Унгария, Румъния, Русия, Украйна, Чехия и Балтийските републики.

    Струва си да се спомене и че познаването на чужди езици е високо ценено в Германия. Способността да говорите още един език би ви помогнала значително да се реализирате успешно в Германия. Едва половината от немците успешно боравят с поне един чужд език.

     Предимството на двуезичните служители за компании ориентирани към износ е очевидно. Която и да е компания, която вижда Европа като целеви пазар, ще иска да подобри езиковия профил на служителите си и немският определено ще бъде на лидерски позиции в този профил.

     Любопитен е фактът, че най-много нобелисти са именно немскоговорящи. Това поставя Германия и Австрия на важно положение не само в бизнес, но и в научните среди: 30 нобелови награди за химия, 25 за медицина,  21 за физика, 10 за литература и 8 награди за мир.

     Освен бизнес и наука има огромно пространство от лични интереси, което немският би запълнил добре.

- История – Много преди светът да започне да се интересува от историческите събития в Германия, интерес, който се засили най-вече по време на Втората Световна Война, немският е бил ключът към тълкуването на много от процесите, случващи се в Централна Европа. Открийте вълнуващата  двехилядолетна история на Германия, от зараждането на германските народи до това на Федералната Република.

- Наука – Много научни теории първо са прокарани именно на немски. Немският е и вторият най-важен език в интернет пространството след английския.

- Литература – Немската литература е разнообразна и добре позната и ценена. Сред имената са Херман Хесе, Франц Кафка, Лутер, Хегел, Ницше, Маркс, Фройд, Томас Ман, Гюнтер Грас и стотици други.

- Класическа музика – Немскоговорящи композитори са Бах, Бетовен, Моцарт, Щраус, Вагнер и други.

Със сигурност си струва да обмислите възможността да учите немски. Гоце Делчев разполага с школи, които предлагат редица езикови услуги включително и немски за деца. Гоце Делчев е и кварталът, където бихте могли да посещавате образователен център степ бай степ.

http://www.businessgerman.com/why_learn_businessgerman.htm 

 

Защо владеенето на немски език е важно за бизнеса и как може да помогне на кариерното ви развитие?

    Няма спор, че в днешно време познаването на какъвто и да било чужд език става все по-важно. Защо обаче именно владеенето на немски език би било полезно за вашето кариерно и лично развитие?

     Предимствата на това да се учи немски език вече е централна тема на няколко научни проекта. По-долу можете да прочетете петте основни аспекта, които правят немския незаменим в сравнение, с който и да било друг език.

Немският повишава вероятността да си намерите добра работа

      Немският е майчин език на повече държави в Европа отколкото са английският, френският, испанският или италианският. След английския, немският е вторият най-важен език в световните бизнес среди, в туризма и дипломацията. В Централна и Източна Европа немският е най-важният бизнес език.

      С немски като чужд език вашите шансове за по-добро кариерно развитие значително се повишават. Немският, след английския, е най-важният език за образователна квалификация в сферата на биологията, химията, фармацията, електронното инженерство, механиката, производството на превозни средства, финансите, дипломацията, спорта, туризма и други.

     По света около 130 милиона души говорят немски като майчин език и близо 20 милиона като първи или втори чужд език.

     45% от работодателите потвърждават, че за тях комбинацията от немско-английски билингвизъм е най-важна и търсена.

Търговско предимство в международни компании

     Немският е най-важният бизнес език в рамките на Европейския Съюз и свързващ елемент за изгряващите пазари в Централна и Източна Европа.

Следват някои ключови факти, които поясняват важността на немския език:

-          Германската икономика преминава през ненадминат дотогава  бум през 2011 г., тотален обем на търговията от 1.962 трилиона евро. Износът за първи път надминава границата от един трилион евро. Това означава 11% ръст в сравнение с изминалата година. Вносът пък се равнява на 902 билиона евро.

-          Обемът на външната търговия на Германия е около 2.145 билиона долара, като това е вторият най-голям обем на глава от населението след този на Съединените Американски Щати.

-          Вносът в Германия с почти 82 милиона жители е почти трилион, половината от този на САЩ, с 270 милиона население.

-          Вглеждайки се в износа значението на Германия за международната икономика, става дори още по-ясно. Износът от 894 милиона е двоен на този на САЩ.

-          Германия е водеща сила в няколко сектора: производство на автомобили, на химикали, на желязо и стомана и на текстил.

    Освен това количеството едри инвестиции и съвместни предприятия между немски и чуждестранни компании повишава още повече важността на Германия за света.

    Немскоговорящите са най-голямата езикова група от потенциални бизнес партньори в Европейския Съюз, формирайки около една трета от населението му.

    Немският често играе по-важна роля от английския в развиващи се пазари като Полша, Унгария, Румъния, Русия, Украйна, Чехия и Балтийските републики.

    Струва си да се спомене и че познаването на чужди езици е високо ценено в Германия. Способността да говорите още един език би ви помогнала значително да се реализирате успешно в Германия. Едва половината от немците успешно боравят с поне един чужд език.

     Предимството на двуезичните служители за компании ориентирани към износ е очевидно. Която и да е компания, която вижда Европа като целеви пазар, ще иска да подобри езиковия профил на служителите си и немският определено ще бъде на лидерски позиции в този профил.

     Любопитен е фактът, че най-много нобелисти са именно немскоговорящи. Това поставя Германия и Австрия на важно положение не само в бизнес, но и в научните среди: 30 нобелови награди за химия, 25 за медицина,  21 за физика, 10 за литература и 8 награди за мир.

     Освен бизнес и наука има огромно пространство от лични интереси, което немският би запълнил добре.

-          История – Много преди светът да започне да се интересува от историческите събития в Германия, интерес, който се засили най-вече по време на Втората Световна Война, немският е бил ключът към тълкуването на много от процесите, случващи се в Централна Европа. Открийте вълнуващата  двехилядолетна история на Германия, от зараждането на германските народи до това на Федералната Република.

-          Наука – Много научни теории първо са прокарани именно на немски. Немският е и вторият най-важен език в интернет пространството след английския.

-          Литература – Немската литература е разнообразна и добре позната и ценена. Сред имената са Херман Хесе, Франц Кафка, Лутер, Хегел, Ницше, Маркс, Фройд, Томас Ман, Гюнтер Грас и стотици други.

-          Класическа музика – Немскоговорящи композитори са Бах, Бетовен, Моцарт, Щраус, Вагнер и други.

Със сигурност си струва да обмислите възможността да учите немски. Гоце Делчев разполага с школи, които предлагат редица езикови услуги включително и немски за деца. Гоце Делчев е и кварталът, където бихте могли да посещавате образователен център степ бай степ.

http://www.businessgerman.com/why_learn_businessgerman.htm