Трябва ли да се учи чужд език в началното училище?

    Не всички училища у нас имат задължително чуждоезиково обучение до четвърти клас. Въпреки това все повече специалисти алармират, че способността на човешкото съзнание да усвоява чужди езици рязко намалява след дванайсетгодишна възраст и е най-завишена до осемгодишна възраст.

nachalno uchilishte

Какво би следвало да съдържа една програма за чуждоезиково обучение в началното училище:

-          Правилно произношение на фразите

-          Ясно изразяване на прости идеи

-          Създаване на прости изречения

-          Разбиране за основите на граматиката

-          Изучаване на песни и стихотворения на съответния език

-          За да се гарантира добрата основа, желателно е ученикът да се концентрира само върху един чужд език.

    Следват десет причини, заради които чуждите езици трябва да присъстват в програмата на началното училище:

  1. Изучаването на чужди езици е забавно! Игровите дейности могат много лесно да бъдат интегрирани с научаването на чужд език. Повторенията и практиката са фундаментални елементи, така че игри, които предполагат повторението на дадени езикови елементи са идеални за целта.
  2. Децата в начална училищна възраст са много по-възприемчиви, когато се отнася до чуждоезиково обучение. Те по-лесно имитират произношение и проявяват притеснение и нервност в много по-малка степен. Децата до дванайсетгодишна възраст обичат да играят с езика, лесно забелязват думи, които са близки по произношение или дубликати и които често са препъникамък за възрастните.
  3. Познаването на чужд език значително допринася за самочувствието на детето. Изграждането на модели и структури, с които да произвежда езиково съдържание, е почти като разбиването на таен код за децата на тази възраст. Често чуждите езици превръщат учащите се в център на внимание и им осигуряват публика или поне по-специално внимание, което пък спомага за изграждането на по-добри междуличностни умения.
  4. Допълва и обогатява умствените способности на децата. Проучвания доказват, че чуждите езици повишават критичното мислене, креативността и адаптивността на децата. Децата, които учат чужди езици от ранна възраст имат по-добро представяне както на устните, така и на математическите изпити и тестове в училище. Изучаването на чужди езици повишава съдържанието на сиво вещество в мозъка, което свързва различните части на мозъка.
  5. Подобрява разбирането на децата за собствения им майчин език. – Цялостната концепция за формирането на езика и за неговите фундаменти като граматика и лексика става много по-ясна чрез сравняването на майчиния език на детето. Учениците използват наученото от един език, за да подобрят разбирането си за други чужди езици.
  6. Поощрява позитивното отношение към чужди езици и култури – наличието на позитивно отношение към културата е определящ фактор за това колко добре детето ще научи даден език. Освен това в съвременния глобализиран свят познанието на чужди езици помага на детето да черпи повече обективна или автентична информация за дадена култура.
  7. Разширява хоризонтите на детето – Научаването на един чужд език е повече от свободата да говорим и пишем. Чрез чуждоезиковото обучение децата откриват нови обичаи и традиции на държавите, в които езика е говорен. По-този начин се повишава тяхната визия за културно разнообразие и се подобрява шансът им за успех в мултикултурно общество.
  8. Друга причина, поради която изучаването на чужд език в началното училище е изключително удачно, е начина, по който са организирани занятията. Децата често прекарват целия ден с един единствен преподавател, което им дава възможност по-лесно да интегрират съответния език в програмата по други предмети.
  9. Помага на децата за бъдещата им кариера – Началното училище може и да изглежда като прекалено ранен етап, за да се мисли за професионалната реализация на детето, но с глобализацията на съвременния свят бизнесът и организациите имат все по-изострена нужда от космополити, от хора, които са имали съприкосновение с максимален брой култури и могат да говорят колкото се може повече езици.
  10. Улеснява нещата, когато сте на път или на почивка – Плюсовете на това детето ви да говори чужд език са най-осезаеми, когато то има възможност да приложи на практика наученото в реална ситуация. Познанията на чужди езици или поне на един от най-често говоримите английски, немски, френски и испански, ще осигури на детето ви комфорта да бъде винаги разбрано от поне малък кръг хора, когато е извън страната. Това му дава независимостта само да се забавлява, да пазарува и да комуникира, ако попадне в ситуация, в която се нуждае от помощ. За да симулират този автентичен опит много учебни заведения като центъра степ бай степ канят преподаватели, които са носители на езика. Образователен център степ бай степ осигурява разнообразни и ефективни трейнинги по немски и английски език за деца в начална училищна възраст.

https://www.brilliantpublications.co.uk/upload/gallery/Foreign-Language-Sheet-1.pdf