Корпоративно обучение:

Програмата DER MARKTFÜHRER изгражда и усъвършенства специфичните бизнес умения за водене на делови разговори, преговори и кореспонденция, изнасяне на презентации, разговор по телефонa, етикет и поведение, социализиране с бизнес партньори и др.

Научете повече