Лични данни

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Образователни центрове Step By Step (Наричано по-долу за краткост „Администратор“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Администратора и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Сърфирането в уебсайта на Step By Step не означава непременно събирането на вашите лични данни. Step By Step предоставя чрез уебсайта си формуляр за контакт с екипа ни, при желание за връзка с нас. С попълването на посочения формуляр (контактна форма) ни давате Вашите лични данни, които ще обработваме с цел осъществяване на контакт и диалог с всеки, заявил желание за това чрез попълване на контактната форма през сайта ни.

Във връзка с това Step By Step е приел няколко мерки за сигурност, за да гарантира защитата на личните данни, предоставени ни чрез нашия уебсайт, срещу тяхното разпространение, загуба, незаконно използване, изменения, неоторизирано обработване или достъп или друг начин за незаконна обработка на лични данни.

Step By Step с адрес: гр. София, кв. Гоце Делчев, ул. Славовица 20, се явява администратор на лични данни, за изброените по-долу цели.

ЛИЧНИ ДАННИ

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетичните, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на физическо лице.

В уеб сайта на Step By Step събираме само лични данни, които се считат за необходими за контакта, който Step By Step би искал да поддържа с Вас, т.е. име, имейл адрес или телефонен номер.

КАК И КОГА СЕ СЪБИРАT ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни могат да бъдат събрани:

  • Когато попълвате формуляра на „Запиши се сега” в нашия уебсайт;
  • Когато се логвате във „Вход за родители“
  • Когато изпращате предложение, за да си сътрудничите с Step By Step по електронна поща или чрез нашия уебсайт;

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Правното основание за обработката на лични данни от Step By Step е следното:

а. Съгласие: Вашите лични данни могат да бъдат обработвани чрез свободно дадени, конкретни, информирани и недвусмислени указания за Вашия субект на данни, желания, чрез които той или тя, чрез изявление или чрез ясни позитивни действия, означава съгласие за обработката на лични данни, свързани с него, от Step By Step. Ще поискаме Вашето съгласие в случаите на комуникация, свързана с дейността на Step By Step.

б. Законни интереси: Вашите лични данни може да са необходими за извършване на определени дейности от Step By Step, а именно процеси за набиране на персонал.

в. В обхвата на предоставянето на услуги: Вашите лични данни ще бъдат обработени, когато са абсолютно необходими за предоставянето на консултации и съдействие, договорени от Вас.

ПЕРИОД, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Step By Step ще пази Вашите лични данни само през периода, строго необходим за целта, с която са събрани.

Step By Step ще пази вашите лични данни (име, адрес, имейл и телефонен номер) с оглед на комуникация с Вас. Ние няма да споделяме Вашите лични данни с трети лица, като Ви гарантираме законно предвидените права, включително правото на достъп, правото на поправяне и противопоставянето на обработката на Вашите лични данни за търговски и директен маркетинг цели.

След като измине определеният максимален краен срок, личните Ви данни ще бъдат анонимизирани по необратим начин, така че да могат да се съхраняват от Step By Step или безопасно да бъдат унищожени.

 

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат право да поискат от Step By Step достъп до техните лични данни, както и поправянето, изтриването, ограничаването на обработката на личните им данни, правото на възражение, правото на преносимост на данните и правото да оттеглят съгласието си по всяко време, без да се компрометира законосъобразността на процеса, извършен от даденото предварително съгласие. Субектите на данни също имат правото да представят жалба на надзорния орган (Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) или правото на съдебни действия срещу надзорния орган или администратора.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт, включително марки, дизайни, лога, текстове, изображения, аудио и видео материали, е собственост на Step By Step, освен ако не е посочено друго чрез препратка към източника на съдържанието. Такова съдържание е защитено в рамките на общите правни условия и международното и националното законодателство относно защитата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел без предварителното изрично писмено съгласие на Step By Step.

Въпреки това, потребителят може да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели и докато указанието за собственост не бъде премахнато.

БИСКВИТКИ

„Бисквитките“ са малки файлове с номера и букви, които се съхраняват в браузъра на потребителя, когато посещавате този уебсайт.
Тази информация се използва, за да направи услугата, предоставена на потребителя, по-персонализирана, което позволява да се подобри ефективността на навигационното преживяване, като се увеличи, от една страна, скоростта и ефективността на начина, по който уебсайтът отговаря и от друга страна, необходимостта от многократно въвеждане на същата информация. „Бисквитките“ помагат на уебсайта да разпознае устройството за следващия път, когато потребителят има достъп до него.

Можете да премахвате „бисквитките“, съхранени в компютъра си, чрез настройките на браузъра. Друга възможност е да контролирате някои „бисквитки“ на трети страни, като използвате платформа за подобрение на поверителността, като например optout.aboutads.info или youronlinechoices.com.

За повече информация относно „бисквитките“ посетете allaboutcookies.org.

Връзки към други уеб сайтове

Връзките в уеб сайта на Step By Step могат да доведат до други уебсайтове. Step By Step не носи отговорност, не одобрява или по никакъв начин не поддържа или не се абонира за съдържанието в него, нито за свързаните с него уебсайтове или в него.

Съветваме Ви да прочетете Декларацията за поверителност на всеки от тези уеб сайтове.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Step By Step е възприел адекватни технически и организационни процедури с цел да се избегнат нарушения на сигурността, неправомерен достъп до лични данни, унищожаване или незаконна употреба.