Индивидуално обучение:


  • Обучението е изцяло съобразено с вашите потребности и нужди.
  • Получавате специално разработена индивидуална програма с допълнително подбрани за вас учебни материали съобразно езиковото ви ниво.
  • Сами организирате времето си за обучение – посещения, брой часове и продължителност.
  • Вниманието на преподавателя е насочено изцяло към вашата индивидуална работа.