Корпоративно обучение:

  

Програмата MARKET LEADER изгражда и усъвършенства специфичните бизнес умения за водене на делови разговори, преговори и кореспонденция, изнасяне на презентации, разговор по телефонa, етикет и поведение, социализиране с бизнес партньори и др.


Обучението дава възможност за балансирано развиване на основните езикови умения четене, слушане, говорене и писане в контекста на ежедневни и реални ситуации на бизнес средата.
Ако искате да повишите професионалната квалификация на Вашите служители и искате да разширите хоризонтите пред Вашата компания, MARKET LEADER е програмата за вас, която включва:

  • Корпоративно обучение по английски език, съобразено с работното време и специфичните изисквания на всяка компания;
  • Обучение по общ английски, адаптирано към нуждите на служителите и приоритетите на компанията;
  • Обучение по специализиран английски, в съответствие с дейността на компанията;
  • Обучение, което се провежда в удобни за служителите дни, часове и място на провеждане;
  • Безплатно определяне на езиковото ниво преди започване на курса на обучение и консултация относно целите и очакваните резултати;
  • Постоянна обратна връзка и отчет за провежданото обучение;
  • Контрол върху качеството на обучение посредством провеждане на периодични тестове.

 

 

Заедно вървим напред с образователни центрове Step By Steр!

Как да се запиша?

Запишете се онлайн от формата за регистрация и ние ще се свържем с Вас за уточнение на детайли. Заплащането става на място в наш офис или по банков път.

 

ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ