Обучението е изцяло съобразено с Вашите потребности и нужди или тези на вашето дете.


Получавате специално разработена индивидуална програма с допълнително подбрани за Вас учебни материали съобразно езиковото Ви ниво.
Сами организирате времето си за обучение – посещения, брой часове и продължителност.
Вниманието на преподавателя е насочено изцяло към вашата индивидуална работа.

1-ви пакет Над 60 уч. ч. 20 лв./уч. час
2-ри пакет Под 60 уч. ч. 25 лв./ уч. час