STEP BY STEP провежда целогодишно обучение по български език и литература и математика за кандидат-гимназисти и кандидат-студенти. То ще спомогне за постигане на отлични резултати при външното оценяване и изпита за прием в езиковите гимназии и специализираните училища през следващата учебна година.
Подготовката започва от месец септември и завършва непосредствено преди провеждането на изпитите. Учениците се обучават индивидуално или в групи, с цел постигане на оптимални резултати при представянето на конкурсните изпити. По време на обучението, курсистите усвояват, упражняват и анализират знанията, предвидени в учебната програма по предметите български език и литература (БЕЛ) и математика.
Обучението се води от опитни специалисти по програма, разработена от Образователен център STEP BY STEP, която e съобразена с изискванията на МОН.
Осъществява се периодично оценяване на курсистите, чрез писмени разработки и контролни тестове.
След всеки урок се задава подходяща домашна работа, с която учениците да затвърдят наученото. Преподавателите изготвят подробна рецензия и оценяват разработките според изпитните критерии. Коментират се и се анализират допусанатите грешки
 
 
 
Joomla Social Extensions