Разговорен английски за възрастни:

Програмата I SPEAK е подходящa както за начинаещи, които желаят бързо да навлязат в езика, така и за напреднали за поддръжка и усъвършенстване на английският им език.


Заниманията се провеждат на базата на специално подбрани и разработени теми, чрез които да се активират уменията за говорене и да се надградят актуалните познания по езика. Целта на обучението е с помощта на по-свободни теми за разговор курсистите да преодолеят езиковата бариера и да „проговорят“ английски език. Особено внимание се отделя на правилното произношение и интонация, разширяване на речниковия запас, създаване на говорни навици. Граматичните структури не се анализират отделно, а се разглеждат в контекста на изучавания материал.
Курсът се провежда съобразно комуникативния метод на преподаване, който изисква активно участие на обучаемите в процеса на усвояване на езика чрез дискусии, симулации, ролеви игри и др. Дава се възможност да се придобият знания и умения, които са приложими в редица ситуации от ежедневието, във взаимоотношенията, при развитие на кариерата, търсене на работа, на летището, в ресторанта, в магазина и др.


Warning: include(plugins/pages.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/surpriz2/public_html/sbs1/modules/mod_simpl_fb/helper.php on line 73

Warning: include(): Failed opening 'plugins/pages.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/pear') in /home/surpriz2/public_html/sbs1/modules/mod_simpl_fb/helper.php on line 73