Английски език за тийнейджъри от 5 до 12 клас:

t1

Програмите ACCESS и WISHES имат за цел да изградят, затвърдят и надградят знанията на подрастващите чрез забавни и интригуващо поднесени теми.

Да им помогнат да доразвият своите комуникационни умения. Да работят в екип по различни проекти. Да подготвят презентации. Да придобият знания и умения за професионално ориентиране. Да добият увереност в собствените си способности.

Програмите наблягат върху уменията на тийнейджърите да говорят на английски език – всяка тема се обсъжда, като учениците участват в групови дискусии. Обучението за отделните нива е в съответствие с общата европейска езикова рамка и има за цел да помогне на учениците в следващия етап, а именно да получат международно признат сертификат CAE, CPE, TOEFL или IELTS, който ще им даде възможност да кандидатстват в най-добрите университети в света.

* Всеки гимназист, успешно положил финалния тест, получава сертификат за завършен курс на обучение и ниво в съответствие с общата европейска езикова рамка.

 


Warning: include(plugins/pages.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/surpriz2/public_html/sbs1/modules/mod_simpl_fb/helper.php on line 73

Warning: include(): Failed opening 'plugins/pages.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/pear') in /home/surpriz2/public_html/sbs1/modules/mod_simpl_fb/helper.php on line 73