Английски език за деца в предучилищна възраст (4-6 год.):

Основна цел на програмите Happy Hearts1 и Happy Hearts 2 е да развият у малките деца любов към английския език.

В стимулираща англоговоряща среда, детето има свободата да учи и реализира потенциала си. По лесен и интригуващ начин да направи първите си крачки в изучаването на езика чрез песни, приказки, групови игри и адаптирани филми, които превръщат ученето в истинско забавление. Да научи думи, словосъчетания и кратки изречения по теми от заобикалящия го свят, които едновременно стимулират неговото въображение и творческото му мислене. Разширяват общата му култура, спомагат както за изграждането на положителна ценностна система, така и за развиването на необходимите по-късно ученически навици. Преподавателите ни отделят персонално внимание на всяко дете и съобразяват подготовката му със специфичните затруднения, които то среща. Следят отблизо напредъка му и са постоянно в контакт с родителите, за да ги информират за развитието му.

 
* Всяко дете, успешно положило финалния тест, получава сертификат за завършен курс на обучение и ниво в съответствие с общата европейска езикова рамка. 

 

Joomla Social Extensions